Press "Enter" to skip to content

پسماندهای خارج از محدوده در حاشیه زاینده‌رود جمع آوری می‌شود

در بیست و نهمین جلسه شورای حفاظت کیفی رودخانه زاینده رود، ساز و کارهای لازم برای جمع آوری و ساماندهی پسماندهای حاشیه رودخانه خارج از محدوده روستاها اندیشیده شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: