Press "Enter" to skip to content

مدیر روابط عمومی شهرداری تهران تغییر کرد

شهردار تهران در حکمی «پوریا سوری» را به سرپرستی مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران منصوب کرد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: