Press "Enter" to skip to content

ماجرای رشد سریع مرغ در ۴۲ روز چیست؟

رئیس اداره دامپزشکی نوشهر گفت: تزریق هورمون در دام و طیور شایعه فضای مجازی است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: