Press "Enter" to skip to content

فردا ۳ سیارک از کنار زمین خواهند گذشت

ناسا اعلام کرد که در روز شنبه(۱۰ نوامبر ۲۰۱۸) سه سیارک بسیار بزرگ با سرعتی زیاد از کنار زمین خواهند گذشت.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: