Press "Enter" to skip to content

عکس یادگاری عوامل آماده سازی فوری آزادی با وزیرورزش

با تلاش شبانه روزی کارگران و عوامل اجرایی در ورزشگاه آزادی این استادیوم آماده برگزاری بازی فینال است و تمامی نواقص آن برطرف شده است. امروز مسعود سلطانی فر در حاشیه بازدید از استادیوم آزادی با کارگران، مهندسین و عومل بازسازی این استادیوم روی سکو نشست و برای قدردانی عکسی یادگاری با آنها گرفت.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: