Press "Enter" to skip to content

رفتارهای «نویزی» و برآورد خطر برای کل بازار سهام

معامله‌گران نویزی (اخلال‌گر) با قیمت‌گذاری غلط اوراق بهادار به ناکارایی بازار سرمایه دامن می زنند. اینان به اخبار جدید بیش‌واکنشی یا کم‌واکنشی نشان می دهند و موجب انحراف قیمت سهام از ارزش های بنیادی‌شان می شوند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: