Press "Enter" to skip to content

دانشگاه علوم پزشکی قزوین به شبکه قلب ایران پیوست

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نمایندگی محمدمهدی دایی، متخصص قلب و عروق و عضو هیئت‌علمی دانشگاه به‌عنوان پزشک منتخب، ثبت بیماری قلب را در این دانشگاه کلید زد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: