Press "Enter" to skip to content

خانواده اولین محیطی است که کودکان مهارت ها را الگوبرداری می کنند

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه خانواده اولین محیطی است که کودکان مهارت ها را الگوبرداری می کنند، گفت: ضروری است خطاهای تربیتی خانواده رفع شود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: