Press "Enter" to skip to content

حمایت از شرکت های دانش بنیان راه برون رفت ریشه ای از مشکلات کشور

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در شرایط حساس کنونی، یکی از بنیادی ترین اقدامات برای سرعت بخشیدن به خودکفایی ملی و گذر از بحران، اعتماد و حمایت از شرکت های دانش بنیان است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: