Press "Enter" to skip to content

توسعه مدارس سما در دستور کار دانشگاه آزاد قرار دارد

رئیس سازمان سما دانشگاه آزاد اسلامی گفت: توسعه مدارس سما در دستور کار این دانشگاه قرار دارد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: