Press "Enter" to skip to content

تحقیق و تفحص از پزشکان نجومی بگیر کلید خورد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، از آغاز تحقیق و تفحص کارانه پزشکان خبر داد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: