Press "Enter" to skip to content

اینستاگرام در حال استفاده از ابزارهای جدید برای شناسایی قلدری بر روی پلتفرمش است

ایتنا – اگر یک ناظر انسان اینگونه فرض کند که عکس مورد نظر مغایر با دستورالعمل‌های جامعه این پلتفرم است، عکس حذف خواهد شد، و منتشر‌ کننده آن عکس شناسایی و علت آن به وی اطلاع داده خواهد شد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: