Press "Enter" to skip to content

ایران قطب تشخیص و درمان بیماری های نقص ایمنی در آسیا

تهران-ایرنا- معاون مرکز تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه ایران قطب تشخیص و درمان بیماری های نقص ایمنی است، گفت: ایران و ژاپن در تشخیص و درمان بیماری های نقص ایمنی در آسیا پیشرو هستند.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: