Press "Enter" to skip to content

اگر در حوزه آموزش آینده‌نگر نباشیم آسیب می‌بینیم

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور با بیان اینکه آینده‌نگری در حوزه آموزشی بسیار مهم بوده و اگر به آن دقت نکنیم آسیب خواهیم دید، گفت: یکی از شاخصه‌های آینده‌نگری در آموزش ورود به آموزش‌های بین المللی است که باید جدی گرفته شود.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: