Press "Enter" to skip to content

اکبری باز هم شکست خورد و به نشست خبری نیامد

پیمان اکبری پس از شکست سایپا برابر شهرداری گنبد همانند دیدار برابر خاتم اردکان در نشست خبری پایان بازی حاضر نشد.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: