Press "Enter" to skip to content

اهل سنت در حفظ شعر عاشورایی از شیعه جلوتر است

علیرضا قزوه می‌گوید: اهل سنت در حفظ شعر عاشورایی از شیعه جلوتر هستند و بیشتر کار کرده‌اند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: