Press "Enter" to skip to content

امیدوارم همه مجریان ورزشی از بهرام شفیع الگوبرداری کنند

دکتر علی عسکری گفت: بهرام شفیع شخصیتی بارز در زمینه ورزش بود و امیدوارم همه مجریان ما که با ورزش سر و کار دارند، از او الگوبرداری کنند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: